Jag utbildade mig på Vårdhundskolan (länk i länklistan) och Charlie och jag har arbetat som certifierat Vårdhundteam sedan 2015, sedan certifierades Saga och jag 2017 och nu är min yngsta hund, Ellen, vårdhundselev och får lov att praktisera inför sin certifiering längre fram.

Vi har brett arbetsområde både med yngre och äldre medborgare.

I Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun har vi verkat sedan 2015 på en tjänst där vi arbetar med personer som är inskrivna där och det rör sig oftast om kunder som bor på våra särskilda boenden men vi besöker också en del kunder i ordinära boenden. Vårdhundteamet tillhör förebyggande verksamhet och får beställas till de kunder som har behov av oss. Vårdhundteamet arbetar målinriktat med kunderna och det kan röra sig om t.ex. träna upp finmotorik, tacka ja till att komma ut, att bryta isolering, träna minnet o.s.v. är det som skulle kunna stå på vår beställning, brukligt är då 10 besök som standard som också utvärderas.

De vårdhundar som utbildas på Vårdhundskolan och arbetar inom t.ex bibliotek (som vi) benämns som skolhundar.  Både Charlie och Saga är skolhundar och vi har gått en påbyggnad till det.  Vi brukar ha en hel del uppdrag på biblioteken i Halmstad, det ser lite olika ut mellan biblioteken. På loven brukar vi få vara med på Sagostunder med grupper av barn, på terminerna har vi både läsmotivering på kvällstid och på skoltid, skillnaden är att på kvällen är det oftast föräldrar som kommer med barnet och på skoltid är det av lärare utvalda barn som kommer till oss.

Stående uppdrag under sommarhalvåret är också våra besök på Barnkliniken/ Lekterapin i Halmstad, där vi brukar vara någon timme och barn (både inlagda och de som kommer för behandling) kan då få en liten stund med tricks, bus, kel och mys med Vårdhunden på plats.

Alla uppdrag utöver vår tjänst i Hemvårdsförvaltningen tar jag genom min firma Trygga tassen