När ett vårdhundteam rör sig ute i vården är hunden alltid kopplad och under kontroll. En förare kan ha flera hundar men måste certifieras med varje hund för att godkännas som certifierat vårdhundteam.

Att använda utbildade hundar i vården i Svergie kommer mer och mer. Det finns ca 200 utbildade arbetande vårdhundsekipage nu. Det finns flest i äldrevården som vårdhund, besökshund, terapeuthund, men även inom socialförvaltningen, habiliteringshund, och skolvärlden där de brukas kallas läshundar/ pedagoghundar. Alla hundar som har utbildning att jobba mot tredje part d.v.s vårdtagare eller elever går under samlingsnamnet Sociala tjänstehundar.

Nedan följer några exempel hur man kan använda hund i vården:

Minnesträning– gömma godis eller leksak för hunden och komma ihåg var, memory, pussel m.m.

Finmotorik– kanske mata hunden med hundgodis som tags med sked ur en klurig burk som först måste öppnas av vårdtagaren.

Fysisk aktivitet– promenad m hunden, hunden kan få hoppa över eller krypa under ben och/eller arm, hämta tillbaks föremål som vårdtagaren t.ex kastat eller rullat ut.

Träning efter stroke– t.ex kamma, klappa eller massera m. den försvagade armen, vrida sig över mot ”svåra hållet”.

Kognitiv träning– vara delaktig och planera en övning för hunden och t.ex. ta fram rätt redskap för planerade övningen, räkna godisar som hunden fått eller hur många som är kvar i handen eller gömda någonstans.

Social kompetens– med hjälp av vårdhund har det visat sig att vårdtagare som drar sig undan personal och anhöriga och ev. t.o.m. är utåtagerande eller apatiska ofta välkomnar en kontakt som tas av hunden och att relationen sedan blir bättre mellan vårdtagaren, personal och anhöriga. Hunden blir ett trevligt ämne att samtala runt som är laddat m positiva energier och minnen.

Genom att umgås med hunden kommer många goda effekter automatiskt som socialt samspel, glädje, entusiasm, att känna sig behövd, och inte minst motivationen till aktivitet och samspel.

Träningen ska anpassas till den enskilde vårdtagaren men även träning i grupper kan fungera. T.ex två personer hjälps åt att bygga en liten hinderbana som sedan hunden påhejad får guidas igenom.

Träning kan göras roligare med hjälp av hunden som sällskap, de som inte velat träna, gör det med hundens sällskap med ett leende på läpparna. Hunden kan ge glädje tillbaks till någon som känner sig nere och ledsen och kanske inte vill gå ur sängen eller komma ut ur sitt rum. Ett samarbete mellan förare och t.ex. sjukgymnast, sköterska och arbetsterapeut gör att man kan rikta insatserna rätt då vårdhundteamet kommer på besök.

Fokus flyttas till hunden. Det har visat sig att där det finns vårdhund på t.ex. ett boende så stannar personal längre och det är fler sökande till tjänster om man i annonsen skrivit att man samarbetar med Vårdhundteam.

Det är också känt att det behövs mindre mediciner där det finns hund närvarande. Kan mediciner minskas är det en stor samhällsvinst också såväl som personlig. Mediciner är många gånger bra och behövs, men också boven i t.ex många fallolyckor som kostar samhället stora summor för att inte prata om de stora personliga lidandet efter t.ex ett fall..

I skolans värld använder man hunden att skapa lugn och trygghet t.ex vid lästräning. I klassrummet kan man också t.ex räkna på hundens längd och vikt, fodergiva, baka hundgodis, kolla vart raserna härstammar ifrån på geografin o.s.v. bara fantasin sätter gränser.

Utbildningen

Om mig

En reaktion till “Jobba med Vårdhund

  1. Hej
    Jag heter Annika Isaksson och håller på med ett examensarbete som handlar om vårdhunden för äldre och vad den betyder för för dom. Jag undrar om jag kan få ställa några frågor till mitt arbete ?

Lämna ett svar